Activiteit:

Gebedshuis:

Datum/tijd:

Adres:

Programma

Carillon Jukebox en lezing Kerk & Kunst

Laurenskerk

Donderdag 2 juni, 13:00 - 16:00

Laurenskerk ©Rubén Dario Kleimeer.jpg
google maps.webp

Kosten:

Gratis (aanmelden voor lezing niet nodig)

#heiligehuisjesrotterdam

  • Facebook
  • Instagram

Carillon Jukebox
en lezing Kerk & Kunst

13:00 - 14:00
Carillon Jukebox. Dien je verzoekje in via stadsbeiaardier@rotterdam.nl en kom luisteren!

14:00 - 16:00
Lezing Kerk & Kunst: Van Vertikaal naar Horizontaal

Van oudsher zijn kunstuitingen in kerken ingegeven vanuit een theologisch perspectief. De relatie tussen God en de mens staat daarbij centraal. Kunstenaars benutten daarbij bijvoorbeeld afbeeldingen uit het oude of nieuwe testament. 
 
De RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) organiseert ‘van verticaal naar horizontaal’, waarbij we de rol van kunst voor kerken onderzoeken. Met bijdragen van Anikó Ouweneel-Thóth (cultureel Entrepeneur), Elles van Veghel (directeur Laurenskerk) en Krien Clevis (fotograaf en kunstenaar).

Deze activiteit is openbaar; u hoeft zich voor deze lezing niet van tevoren aan te melden.
 
16:00 - 17:00 (besloten bijeenkomst)
Daarna vindt er een gesprek plaats met genodigden over de vraag of en zo ja welke rol kunst en kunstenaars kunnen spelen in het actuele vraagstuk van de gebedshuizen anno nu. Ook wordt stil gestaan bij de vraag wie of wat een dergelijke impuls zou kunnen faciliteren.
Het gesprek staat onder leiding van Sander Ummelen van De Kerkvernieuwers.

Krien.jpg
Joost.jpg