HH. Laurentius & Elisabeth Kathedraal

Stadsviering 'Leven voor Iets Groters'

Op zondag 11 juni vindt er in de kathedraal een speciale ‘Heilige Huisjes-viering’ plaats. Afgelopen vrijdag was er in onze parochiezaal een lezing over de scheiding van Kerk en Staat. Vandaag willen we in deze viering Kerk en samenleving bij elkaar brengen; we leven ten slotte allemaal samen in deze stad.

NB: In dit gebedshuis is iedereen welkom. Wij begrijpen dat misschien niet iedereen iets voelt voor een gebed of een zegen. Daarom is er op driekwart van de viering een pauze-moment met orgelspel waarbij eenieder vrij is om de kathedraal te verlaten. Daarna wordt er nog een lied gezongen, een Onze Vader gebeden en een zegen uitgesproken voor ieder die daar behoefte aan heeft of waarde aan hecht.

PROGRAMMA

Muziek – Orgel (Aart de Kort)
Opening – Begroeting – Plebaan Michel Hagen
Lied – “Blowin’ In The Wind” Bob Dylan
Ronald de Bruin (zang en gitaar)
Lezing – Korte inleiding en lezing door
Jonathan Westerkamp over Ruth
Sprekers: – Gastsprekers
Muziek Ave Maria – Zang: Ana Paula Ramos Soares

Orgel: Aart de Kort

Lezing – Korte inleiding en lezing door
Jonathan Westerkamp over Maria
van Betanië met haar nardusbalsem

Spreker – Plebaan Michel Hagen
Muziek – Hij maakt het verschil, Michel Hagen
(zang), Ronald de Bruin (zang/gitaar)
(Muziek: Acda en de Munnik)
Noden in Kerk en wereld – Wat wensen we voor Kerk en samenleving?

=== Korte pauze – Orgelspel (Aart de Kort) ===

Zegen, gebed en muziek.

Vanaf 16:00 bent u welkom om na te praten en is er koffie in de parochiezaal.