Oude of Pelgrimvaderskerk

Open Kerk / Expositie Pilgrim Presentation

U bent van harte welkom om de kerkruimte, de consistoriekamer en de Ankie Verbeek-Ohrzaal van de Oude of Pelgrimvaderskerk te bezichtigen.

In de laatstgenoemde ruimte bevindt zich de Pilgrim Presentation: een permanente expositie over de reis van de Pelgrimvaders naar Amerika. Er zijn vrijwilligers aanwezig om u welkom te heten en eventuele vragen te beantwoorden.