Oude of Pelgrimvaderskerk

Open Kerk & Expositie Pilgrim Presentation

Wist je dat een deel van de Amerikaanse geschiedenis hier begint, bij de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven?

In 1620 hebben de Pilgrim Fathers van de Verenigde Staten hier in de buurt hun laatste dienst in Nederland gehouden voor zij naar Amerika vertrokken. In de Verenigde Staten is de kerk daarom ook bekend onder de naam ‘Pilgrim Father Church’.

“… but they knew they weer pilgrims“, schreef William Bradford in een bespiegeling over de vele mannen, vrouwen en kinderen van hun groep die waren overleden tijdens de reis en het zware jaar dat daarop volgde. Hij concludeerde daarmee dat migratie nu eenmaal tragische consequenties kan hebben. Nadat velen hun voorbeeld volgden bleek dat migratie op grote schaal ook verregaande consequenties kent voor anderen: de autochtone bevolking en hun eigen cultuur. In het onderhavige geval waren dat al de volkeren die we “de Indianen” plegen te noemen. Kunnen, nee móeten hier lessen uit worden geleerd, en zo ja welke?

In de expositie “Pilgrim Presentation” maakt de bezoeker kennis met het verhaal van Pilgrim Fathers, het verblijf in Nederland en hun bijzondere reis naar, en vestiging in, het huidige Amerika. De belangrijkste bronnen waren brieven van de Pilgrims zelf. De feiten zoals die bekend zijn, zonder oordeel of voorbehoud. Ook wordt de interessante relatie tussen de USA en Nederland – en met name Delfshaven – via de historie van de Pilgrim Fathers belicht.

Tijdens Heilige Huisjes Rotterdam bent U van harte welkom om de kerkruimte, de consistoriekamer en de Ankie Verbeek-Ohrzaal van de Oude of Pelgrimvaderskerk te bezichtigen. In het bijgebouw Eben-Haëzer vindt u ‘The Pilgrim Presentation’: een permanente expositie over de reis van de Pelgrimvaders naar Amerika. Er zijn vrijwilligers aanwezig om u welkom te heten en eventuele vragen te beantwoorden.