Noorse Zeemanskerk

Lezing: Het Onbestaan van Ásatrú: Religie Noch Geloof

Tezamen met de saga’s en de Gesta Danorum vormen de Poëtische en de Proza Edda de rijkste bronnen van de noordse mythologie. Aan de hand van beide Edda’s schept Willem Schoorstra een beeld van die noordse godenwereld. Een Asgaard dat geen aanbidding of dankbaarheid vereiste, en zelfs geen goedkeuring. De verschillende bronnen, die zelden vastomlijnde menselijke opvattingen en overtuigingen laten doorklinken, maken het lastig om aan de noordse mythologie een bepaalde geloofsovertuiging te koppelen. Zo ontbraken een algemeen verbreide doctrine en zoiets als een centrale kerk en kende men veelzeggend genoeg geen specifiek woord voor religie. Derhalve: een verschijnsel als ásatrú heeft nooit bestaan bij de vroege noordse stammen.

Na een algemene inleiding volgt een nadere uitleg van de Poëtische Edda. Inhoud en geschiedenis van die unieke verzameling gedichten komen aan de orde, waarna, gewapend met nieuwe kennis, het publiek een snelcursus noordse mythologie in acht hapklare, spirituele brokken voorgeschoteld zal krijgen. Na afloop van de lezing zal een nieuwe, oude wereld zijn ontsloten.