De Heilige Familiekerk

Gekraakt! Participatiemethoden in Herbestemming

“Gekraakt!” is een kennisbijeenkomst over nieuwe participatiemethoden in herbestemming door de Stichting Week van het Lege Gebouw. Op vrijdag 7 juni zijn we te gast in de Heilige Familiekerk in Rotterdam, een kerk die al enkele jaren op creatieve wijze is ‘gekraakt’ door kunstenaarscollectief De.Kerk. In deze inspirerende setting gaan we het gesprek aan over nieuwe manieren om participatie in herbestemmingsprocessen te organiseren. Hoe betrek je mensen op laagdrempelige wijze? En hoe kunnen ook onderwijsinstellingen hieruit hun lessen halen? 

Programma:

Deel 1: Presentaties 15:00 – 15:30
– 10 jaar De Week van het Lege Gebouw, een introductie door Machiel Spaan
– Presentatie Vacancy Challenge: een nieuwe participatietool

Deel 2: Panelgesprek en debat 15:30-17:00
– Panelgesprek: ervaringen in participatiemethoden in herbestemming
– Debat: een open debat met deelnemers en publiek over het spel, en andere methoden, als aanjager voor transformatieopgaven.

Na het programma is iedereen welkom om te blijven hangen voor een netwerkborrel in de kerk.

LET OP: voor deze activiteit is het nodig je van tevoren aan te melden.

– AANMELDEN KENNISBIJEENKOMST –

————————

Over de Stichting Week van het Lege Gebouw:

In 2013 werd de eerste Week van het Lege Gebouw georganiseerd. Het initiatief kwam voort uit de behoefte van het Atelier Rijksbouwmeester, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om leegstand en de daarmee samenhangende problematiek onder de aandacht te brengen en interdisciplinaire samenwerking tussen opleidingen te stimuleren. Niet alleen de transformatie van gebouwen, maar ook de omgeving en maatschappelijke veranderingen hierbij centraal: technologische veranderingen, energietransitie, leefbaarheid en veiligheid, groei naast krimp. Omdat de opgave niet door overheid of eigenaren alleen is op te lossen, vraagt dit om een interdisciplinaire aanpak en nieuwe ideeën, passend bij de lokale of regionale opgave.

Na vijf edities is in 2018 de Stichting Week van het Lege Gebouw opgericht. De Stichting heeft ten doel de continuïteit en actualiteit van de Week van het Lege Gebouw te bewaken. Zij biedt opleidingen een platform, netwerk, kennis en ervaring bij de organisatie van de Week van het Lege Gebouw. Hoe zorgen we voor een slimme, creatieve én haalbare toekomst voor ons (leegstaand) vastgoed, ingebed in ruimtelijke en maatschappelijke context? Dat vraagt om aandacht vanuit zowel het maatschappelijke, professionele als wetenschappelijke domein. De Stichting draagt hieraan onder andere bij door interdisciplinaire samenwerking tussen studenten en docenten van opleidingen in het onderwijs te stimuleren, experimenteerruimte te bieden voor onderwijsvernieuwing in relatie tot de herbestemmingspraktijk, en het leggen en onderhouden van contacten tussen opleidingen, het werkveld, sponsoren en andere belanghebbenden.