Noorse Zeemanskerk

Colleges over Runen en Noorse mythologie door Prof. Arend Quak

In het midden van de wereld staat Yggdrasil, de wereldboom uit de oud-Noordse mythologie. De naam betekent zoiets als ‘paard van de angstaanjagende Odin’. Odin hing zichtzelf ooit op in die boom om zichtzelf te martelen. Hij spieste zichzelf met een speer en hing negen dagen zonder eten of drinken in de boom om onder meer het geheim van de runen te leren kennen. Gewoon om te leren lezen en schrijven.

Prof. Dr. Arend Quak heeft twee helemaal tot de verbeelding sprekende onderwerpen uitgekozen voor zijn colleges tijden het Vikingfest! – namelijk het runenschrift en de Oudnoordse mythologie. In vier korte colleges van een half uur worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Ontstaan van het runenschrift. Een korte behandeling van het schrift met de tekens op een handout.
  2. Vikingen en runenstenen. De informatie die er valt te halen uit inscripties in Scandinavië uit de 9e-12e eeuw.
  3. Bronnen van de Oudnoordse mythologie. Wat weten we eigenlijk en hoe betrouwbaar zijn ze?
  4. Wat zegt de Scandinavische mythologie over de voorchristelijke religie in onze contreien?

Tijdens beide dagen, zaterdag en zondag:

11:30 Ontstaan van het runenschrift
12:30 Vikingen en runenstenen
14:00 Bronnen van de Oudnoordse mythologie
15:00 Scandinavische mythologie en de voorchristelijke religie in Friesland

Over Prof. Dr. Arend Quak

Prof. Quak is oud-hoogleraar Germaanse letterkunde van de Universiteit van Leiden. Hij heeft Duits en Zweeds gestudeerd in Amsterdam en Uppsala met als zwaartepunt middeleeuwse taal- en letterkunde. In 1974 is hij aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op een onderwerp uit het Oudnederlands. Hij is werkzaam geweest als wetenschappelijk medewerker en later hoofdmedewerker bij het Duits en het Scandinavisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam (1971-2011) en als docent Duits bij de lerarenopleidingen in Tilburg (1976-2011).

Van 2008 tot 2013 was hij buitengewoon hoogleraar Oud Germaanse taal- en Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij heeft talrijke publicaties geschreven op het gebied van de middeleeuwse Duitse en Scandinavische taalkunde, en is mede auteur van wetenschappelijke boeken over Oud Noordse mythologie en het runenschrift. Sinds 2005 lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam.