#heiligehuisjesrotterdam

  • Facebook
  • Instagram

Oude of
Pelgrimvaderskerk

Pelgrim.jpg

In 1417 stond op deze plek en op dezelfde muren de Sint Antonyskapel. In de loop der eeuwen groeide dit gebedshuis uit tot de huidige Pelgrimvaderskerk.

Meer dan anderhalve eeuw bleef het kerkje in rooms-katholieke handen, tot de beeldenstorm (1572) ook de St. Anthonyskapel bereikte. De Delftse overheid koos openlijk partij voor de Hervormde leer.

Tot op heden is de kerk de thuishaven van de Hervormde Gemeente Delfshaven die hier wekelijks op zondag bijeenkomt voor de erediensten.

De naam Oude of Pelgrimvaderskerk verwijst naar een groep Engelse gelovigen, de Pilgrim Fathers, die aan het begin van de 17e eeuw besloten de overtocht te wagen naar de 'Nieuwe Wereld'. In de haven van Delfshaven bij de kerk scheepten zij zich in.

Activiteiten in het gebedshuis

Vrijdag 3 juni

tentoonstelling: bezichtig de kerk en ontdek de permanente expositie over de reis van de Pelgrimvaders naar Amerika

Zaterdag 4 juni

tentoonstelling: bezichtig de kerk en ontdek de permanente expositie over de reis van de Pelgrimvaders naar Amerika