Oorlogsmonumentkerk Vrede en Verzoening

Reyerdijk 67

Oorlogsmonumentkerk Vrede en Verzoening

Een gebouw met twee functies. Enerzijds een parochie-kerk en anderzijds zou er de mogelijkheid geboden moeten worden om de slachtoffers van het bombardement van 14 mei 1940 te gedenken.

Het dak is een achthoekige houten kap, een tentdak, herinnerend aan de tijd, toen God met zijn volk meetrok en zijn tempel een tent was. De microstad binnen de muren is ook aan alle kanten benaderbaar. Er is een aantal grote en kleine deuren geplaatst, tussen de muren. Om elke schijn van monumentale, autoritaire, autonome wereld te vermijden, is bewust getracht geen zogenaamde hoofdingang te maken.

Buiten de dagen van de Heilige Huisjes kunt u op weekdagen, m.u.v. dinsdag, deze
kerk altijd bezoeken van 10:00 – 12:00 uur.

Binnen de kerk van Vrede en Verzoening bevinden zich drie monumenten die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.

Meer weten over het oorlogsmonument kan via de website van het Nationaal Comité ‘4 en 5 mei’.

NB: Individuele pelgrims van de Maria Pelgrimage kunnen hier ook het Mariabeeld bekijken en een stempel krijgen in hun pelgrimspaspoort.