Fonteinkerk

Terbregselaan 3

Fonteinkerk

De Fonteinkerk biedt ruimte aan initiatieven die ontmoeting en onderlinge betrokkenheid bevorderen. De kerk is van ouds een huis van verhalen die mensen helpen om goed en aandachtig te leven.

Op de website van de Fonteinkerk is meer informatie te vinden over de inspirerende initiatieven en activiteiten binnen de kerk.