Eben-Haëzerkerk

Pastoriedijk 340

Eben-Haëzerkerk

Het huidige kerkgebouw is uit 1926 en is in de plaats gekomen van een gebouw uit oorspronkelijk de dertiende eeuw. De kerktoren stamt uit de 15e eeuw en is bij de verbouwing behouden gebleven. Deze is aangewezen als rijksmonument.