#heiligehuisjesrotterdam

  • Facebook
  • Instagram

Jeruzalem-
kerk

Jeruzalemkerk.jpg

De Jeruzalemkerk is een Christelijk Gereformeerde kerk. De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) vormen sinds 1892 een kerkgenootschap binnen het protestantisme in Nederland. De kerk kent zowel een orthodox-gereformeerde stroming als een meer behoudende bevindelijk-gereformeerde vleugel rond het blad Bewaar het pand
 
Aan de Jeruzalemstraat op ‘het voormalig buitengoed Jericho’  is aan het begin van de twintigste eeuw de Jeruzalemkerk gebouwd door aannemer H. van Loon. Hij mocht als laagste inschrijver de kerk bouwen voor het bedrag van fl. 39.500. De archtect was W.C. Coepijn. (1838 – 1909).

De eerste steen werd gelegd door Ds. J.D. van der Velden (1859-1947) In juli 1904 was de kerk zover klaar dat deze in gebruik genomen kon worden. In oktober 1910 kreeg de Jeruzalemkerk ook een orgel.
Momenteel telt de kerk 830 zitplaatsen verdeeld over de begane grond en galerijen.
 
De kerk werd van 1904 tot 1969 gebruikt door de Gereformeerde Kerken in Nederland. Vanaf 1970 heeft de huidige gemeente de kerk in gebruik. 

Activiteiten in het gebedshuis

Woensdag 1 juni

openstelling: ontdek het kerkgebouw en geniet van orgelspel op het Van Dam orgel door Monica Overbeeke

Zaterdag 4 juni


openstelling: ontdek het kerkgebouw en geniet van orgelspel op het Van Dam orgel door Kees Bons